ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 ม.ค. 2563
2 รายงานกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว ปีงบประมาณ 2561
36
01 ต.ค. 2561
3 รายงานกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ต.ค. 2561
4 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่และตรวจสอบได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
08 ธ.ค. 2559
5 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
04 พ.ย. 2558
6 ขอเชิญประชาชนทุกคนใช้บริการห้องสมุด อบต.ทับสะแก ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
289
07 พ.ค. 2557
7 ประชาสัมพันธ์รายงานบันทึกการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2555
743
10 เม.ย. 2555
8 ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
656
14 ธ.ค. 2554
9 ประชาสัมพันธ์ รายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
813
09 ธ.ค. 2554
10 การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 18/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
18 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9